INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Hektor in Venlo
Monitoren drugsoverlast Venlo, tussenmeting
uitgave
Stichting INTRAVAL, augustus 2004
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
90 77115 49 8
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (121 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Hector in Venlo'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Opzet
1.3    Beperkingen
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Indicatoren
2.1    Drugsoverlast
2.2    Definities
2.3    Inspanningen
2.4    Resultaten
Hoofdstuk 3    Inspanningen
3.1    Handhaving
3.2    Vastgoed
3.3    Coffeeshops
Hoofdstuk 4    Resultaten
4.1    Observaties
4.2    Schattingen drugsoverlast
4.3    Gevolgen
5.1    Monitoren aanpak drugsoverlast
5.2    Inspanningen
5.3    Resultaten
5.4    Tot slot
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Observaties
Bijlage 2    Illegale verkooppunten
Bijlage 3    Tabellen observaties en tellingen
Bijlage 4    Tabellen ondernemers
Appendix    Leden begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.