INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Thermometer Binnenstad Groningen, metingen 1998-2003
uitgave
Stichting INTRAVAL, mei 2004
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 77115 48 X
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Thermometer Binnenstad Groningen, metingen 1998-2003'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Meetinstrument
1.2    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Ontwikkelingen 1998-2003
2.1    Rapportcijfers
2.2    Ontwikkelingen indicatoren totaal
2.3    Ontwikkelingen indicatoren gebruikerscategoriekn
2.4    Ontwikkelingen indicatoren gebruikersgroepen
2.5    Slotopmerkingen
Bijlage 1    Ontwikkelingen gebruikersgroepen
Bijlage 2    Ontwikkelingen per indicator
Bijlage 3    Ontwikkelingen overige vragen
Bijlage 4    Analyses overige vragen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.