INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
A-Kwartier Geraamd
Onderzoek vergunningenbeleid raamprostitutie en woon- en leefklimaat Groningse A-kwartier
uitgave
Stichting Intraval, september 2003
tekst
prijs
Prijs op aanvraag. INTRAVAL: 050-3134052
ISBN
90-77115-41-2
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (21 Kb)
Bestelinformatie
Prijs op aanvraag. INTRAVAL: 050-3134052
  Cover van publicatie 'A-Kwartier Geraamd'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Beleidsverandering
1.2    A-kwartier
1.3    Onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Overlast
2.1    Schets ontwikkeling overlast
2.2    Ontwikkeling ervaren overlast
2.3    Ontwikkeling buurtproblemen
2.4    Meldingen overlast
Hoofdstuk 3    Criminaliteit
3.1    Ontwikkeling slachtofferschap geweldsdelicten
3.2    Ontwikkeling slachtofferschap vermogensdelicten
3.3    Meldingen en aangiften politie
Hoofdstuk 4    Veiligheidsbeleving en politie-inzet
4.1    Ontwikkeling veiligheidsbeleving
4.2    Mening over de buurt
4.3    Houding ten opzichte van raamprostitutie
4.4    Waardering politie-inzet
5.1    Overlast
5.2    Criminaliteit
5.3    Veiligheidsbeleving en politie-inzet
5.4    Dezelfde respondenten beide metingen
5.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1    Methodologische verantwoording
Bijlage 2    Tabellen dezelfde respondenten beide metingen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.