INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Rotterdam
Eindrapport
uitgave
Stichting Intraval, februari 2003
tekst
prijs
€ 15,-
ISBN
90 77115 26 9
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (26 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstellingen
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling eindrapportage
Hoofdstuk 2    Stadhuisplein
2.1    Uitgaanspubliek
2.2    Ondernemers
2.3    Registraties
Hoofdstuk 3    Saftlevenkwartier
3.1    Bewoners
3.2    Ondernemers
3.3    Registraties
Hoofdstuk 4    Omgeving Keileweg
4.1    Ondernemers
4.2    Observaties
4.3    Registraties
Hoofdstuk 5    Metrostation Delfshaven
5.1    Ondernemers
5.2    Reizigers
5.3    Registraties
Hoofdstuk 6    Marconiplein
6.1    Reizigers
6.2    Observaties
4.3    Registraties
Hoofdstuk 7    Kop Mathenesserdijk
7.1    Bewoners
7.2    Observaties
7.3    Registraties
Literatuur
Bijlage 3    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.