INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2002
Uitgebracht in het kader van Integrale Veiligheidsrapportage 2002
uitgave
Stichting Intraval, november 2002
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 77115 20 X
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (8 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2002'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Conceptualisering drugsoverlast
1.2    Metingen
1.3    Inhoud rapport
Hoofdstuk 2    Vormen van ervaren drugsoverlast
2.1    Ervaren drugsoverlast
2.2    Diverse vormen van ervaren drugsoverlast
Hoofdstuk 3    Gevolgen van drugsoverlast
3.1    Buurtproblemen
3.2    Onveiligheidsbeleving en leefbaarheid
3.3    Slachtofferschap
4.1    Ervaren drugsoverlast
4.2    Gevolgen van drugsoverlast
4.3    Tenslotte
Literatuur
Bijlage 1    Methodologische verantwoording
Bijlage 2    Toelichting tabellen
Bijlage 3    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.