INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Bemoeizorgpand Landgraaf
 
uitgave
Stichting Intraval, november 2002
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 77115 19 6
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (135 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Bemoeizorgpand Landgraaf'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Historie
2.1    Parkstad Limburg
2.2    Besluitvormingsproces
Hoofdstuk 3    Invoering
3.1    Mandaat
3.2    Locatiekeuze
3.3    Grensstraat 3
3.4    Informatie buurtbewoners
3.5    Begeleidingscommissie
3.6    Omwonenden Grensstraat 3
3.7    Ingebruikname pand
Hoofdstuk 4    Uitvoering
4.1    Stand van zaken (september 2002)
4.2    Doelgroep
4.3    Doelstellingen
5.1    Aanwijzing en implementatie
5.2    Ontoelaatbare overlast
5.3    Lessen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage    Verklarende begrippenlijst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.