INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitoring drugsoverlast Venlo (1)
Indicatoren en nulmeting
uitgave
Stichting Intraval / WODC april 2002
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90 77115 03 X
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (25 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitoring drugsoverlast Venlo'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleem- en vraagstelling
1.2    Opzet
1.3    Beperkingen
1.4    Nulmeting
1.5    Opzet rapport
Hoofdstuk 2    Indicatoren
2.1    Inspanningen
2.2    Resultaten
Hoofdstuk 3    Nulmeting
3.1    Definities
3.2    Inspanningen
3.3    Resultaten
4.1    Monitoren aanpak drugoverlast
4.2    Indicatoren en nulmeting
4.3    Tot slot
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.