INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitoring drugsoverlast Venlo (2)
Aanvullend onderzoek
uitgave
Stichting Intraval / WODC mei 2002
tekst
prijs
€ 12,50
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (16 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitoring drugsoverlast Venlo'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksopzet observaties
1.2    Onderzoeksopzet ondernemingen
1.3    Onderzoeksopzet bezoekers
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Observaties en tellingen
2.1    Uitvoering
2.2    Observaties
2.3    Tellingen
Hoofdstuk 3    Ondernemers
3.1    Buurtproblemen
3.2    Verkooppunten drugs
3.3    Ervaren drugsoverlast
3.4    Gevolgen drugsoverlast
3.5    Maatregelen gemeente
Hoofdstuk 4    Pilot-studie bezoekers
4.1    Gedoogde coffeeshops
4.2    Publieke verkooppunten
4.3    Private verkooppunten
4.4    Resultaten bezoekers coffeeshops
4.5    Tot slot
5.1    Ondernemers
5.2    Observaties en tellingen
5.3    Pilot-studie bezoekers
5.4    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1    Tabellen observaties en tellingen
Bijlage 2    Tabellen ondernemers
Bijlage 3    Observaties
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.