INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Groningen
Eindrapportage
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2002
tekst
Wetenschappelijk adviseur
J. Nijboer (Rijksuniversiteit Groningen)
prijs
€ 11,35
opmaak
druk
Copy Copy
isbn
90 77115 14 5
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (25 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Bewoners
2.1    Onveiligheidsbeleving
2.2    Geweld
2.3    Toezicht
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Uitgaanspubliek
3.1    Onveiligheidsbeleving
3.2    geweld
3.3    Toezicht
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Horeca-ondernemingen
4.1    Onveiligheidsbeleving en geweld
4.2    Overlast
4.3    Toezicht
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5    Vervoerders
5.1    Veiligheid
5.2    Uitgaansgeweld
5.3    Slachtofferschap
5.4    Cameratoezicht
5.5    Tot slot
Hoofdstuk 6    Politie
6.1    Politie
6.2    Justitie
7.1    Onveiligheidsbeleving
7.2    Geweld en agressie
7.3    Toezicht
7.4    Discussie
7.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage 1    Methodologische verantwoording
Bijlage 2    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.