INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Rotterdam
Tussenrapportage
uitgave
Stichting Intraval, januari 2002
tekst
prijs
€ 10,-
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (19 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstellingen
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling tussenrapportage
Hoofdstuk 2    Stadhuisplein
2.1    Uitgaanspubliek
2.2    Ondernemers
2.3    Registratiegegevens
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Saftlevenkwartier
3.1    Bewoners
3.2    Ondernemers
3.3    registratiegegevens
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Delfshaven
4.1    Verwachtingen
Bijlage    Achtergrondgegevens deelnemers onderzoek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.