INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Toezien op veiligheid
Evaluatie Project Toezicht & Veiligheid Amsterdam
uitgave
Stichting Intraval, januari 2002
tekst
prijs
€ 6,00
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 6,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Toezien op veiligheid'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Evaluatie
1.2    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Project Toezicht en Veiligheid
2.1    Projectplannen
2.2    Uitgevoerde deelprojecten januari-september 2001
2.3    Projecttoewijzing
2.4    Coördinatie en aansturing
2.5    Opleiding MTV-ers
Hoofdstuk 3    Sleutelinformanten
3.1    Mening over project Toezicht en Veiligheid
3.2    Opleiding MTV-ers
3.3    Functioneren MTV-ers
3.4    Integratie en samenwerking
3.5    Effecten MTV-toezicht
3.6    Knelpunten en verbeterpunten
Hoofdstuk 4    Observaties
4.1    Uitvoering
4.2    Contacten
Hoofdstuk 5    Medewerkers Toezicht en Veiligheid
5.1    Achtergrondkenmerken MTV-ers
5.2    Uitvoering
5.3    Resultaten
5.4    Contacten
Hoofdstuk 6    Politie
6.1    Achtergrondkenmerken politieagenten
6.2    Opinies
6.3    Samenwerking
6.4    Resultaten
Bijlage 1    Onderzoeksopzet
Bijlage 2    Taken MTV-ers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.