INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2000
 
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2000
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor Drugsoverlast Nederland 1996-2000'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Conceptualisering drugsoverlast
1.2    Metingen
1.3    Inhoud rapport
Hoofdstuk 2    Methodologie
2.1    Categorieën van woonbuurten
2.2    Respondenten
2.3    Meetinstrumenten
2.4    Statistische analyses van trends
Hoofdstuk 3    Vormen van drugsoverlast
3.1    Gemiddelde totaalscores
3.2    buurtcategorieën
Hoofdstuk 4    Gevolgen van drugsoverlast
4.1    Buurtproblemen
4.2    Onveiligheidsbeleving en leefbaarheid
4.3    Slachtofferschap
5.1    Algemene situatie
5.2    buurtcategorieën
5.3    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.