INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor Veiligheid Rotterdam 2000
 
uitgave
Stichting Intraval, juni 2001
tekst
prijs
€ 11,35
omslag
E. Cusiel, Groningen
opmaak
isbn
90-72337-93-X
druk
Drukkerij de Bie
druk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor Veiligheid Rotterdam 2000'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Opzet
1.2    Ervaren veiligheid
1.3    Maatregelen
1.4    Inhoud rapport
Hoofdstuk 2    Leefbaarheid
2.1    Buurtproblemen
2.2    Problemen in de buurt volgens de bewoners
2.3    Ervaren drugsoverlast
2.4    Ervaren overlast van jongeren
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Veiligheidsbeleving
3.1    Gevoelens van onveiligheid
3.2    Rapportcijfers
3.3    Ontwikkeling veiligheid
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Slachtofferschap
4.1    Aangiften criminaliteit
4.2    Slachtofferschap geweldsdelicten
4.3    Slachtofferschap vermogensdelicten
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5    Verdachten
5.1    Daderschap
5.2    Geweldsdelicten tegen personen
5.3    Vermogensdelicten
5.4    Vernieling en overige misdrijven
5.5    Jeugdcriminaliteit
5.6    Resumé
Hoofdstuk 6    Veiligheidsmaatregelen
6.1    Categorisering maatregelen
6.2    Maatregelen en ontwikkelingen
6.3    Resumé
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Methodologische verantwoording
Bijlage 2    Tabellen
Bijlage 3    Overzicht veiligheidsmaatregelen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.