INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Coffeeshopbeleid Gemeente Heerlen
 
uitgave
Stichting Intraval, april 2001
tekst
prijs
€ 10,20
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Coffeeshopbeleid Gemeente Heerlen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Landelijke situatie
1.2    Soorten verkooppunten en vormen van beleid
1.3    Lokale situatie
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Opzet evaluatie
2.1    Onderwerpen
2.2    Onderzoeksopzet
Hoofdstuk 3    Mening over beleid
3.1    Ontwikkelingen
3.2    Sterkte - zwakte analyse
3.3    Duidelijkheid en helderheid beleid
3.4    Naleving en handhaving
3.5    Overlast
3.6    Illegale verkooppunten
3.7    Knelpunten
Hoofdstuk 4    Omwonenden
4.1    Aanwezigheid coffeeshops
4.2    Overlast coffeeshops
4.3    Buurtproblemen
4.4    Waardering eigen woonbuurt
4.5    Mening coffeeshopbeleid
Hoofdstuk 5    Cannabisgebruikers
5.1    Prevalentiecijfers cannabisgebruik
5.2    Kenmerken
5.3    Gebruik
5.4    Verkoop
5.5    AHOJ-G criteria
5.6    Beleid
6.1    Functioneren huidig beleid en knelpunten
6.2    Overlast Akerstraat-Noord en omgeving
6.3    Handhaving beleid en toezicht op naleving
6.4    Beleidsrelevante kenmerken doelgroep
6.5    Illegale softdrugsverkooppunten
6.6    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage    Achtergrondkenmerken omwonenden
Juridische kwaliteit en duidelijkheid van het beleid - een rechterlijke toets
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.