INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor Tweede verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Monitor Tweede verplaatsing coffeeshops Amsterdam
Uitgave: Bureau Intraval, februari 2017
Tekst: R. Mennes, E. Cankor, B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
ISBN: 978 90 8874 204 0
Druk: RCG
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Coffeeshop en bezoekers
2.1    Coffeeshop
2.2    Achtergrondkenmerken bezoekers
2.3    Redenen bezoek
Hoofdstuk 3 Overlast en onveiligheid
3.1    Observaties
3.2    Mening over coffeeshops en softdrugs
3.3    Overlast
3.4    Onveiligheid
3.5    Slachtofferschap
3.6    Politiecijfers
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
4.1    Coffeeshop en bezoekers
4.2    Overlast en onveiligheid
4.3    Ten slotte