INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Onderzoek Ingezetenencriterium coffeeshops Sittard-Geleen en Roermond 2016
Onderzoek Ingezetenencriterium coffeeshops Sittard-Geleen en Roermond 2016
Uitgave: Bureau Intraval, januari 2017
Tekst: R. Mennes, M. Sijtstra, E. Cankor, B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
ISBN: 978 90 8874 192 0
Druk: RCG
Opdrachtgever: Beckers & Bergmans advocaten
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 19,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond onderzoek
1.2    Onderzoeksopzet en -activiteiten
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Ingezetenencriterium
2.1    Landelijke gedoogcriteria
2.2    Implementatie en handhaving
2.3    Ontwikkelingen
2.4    Het Ingezetenencriterium in Sittard-Geleen
Hoofdstuk 3 Coffeeshopbezoek
3.1    Achtergrond bezoekers
3.2    Redenen coffeeshopbezoek
3.3    Koopgedrag
3.4    Ingezetenencriterium
Hoofdstuk 4 Overlast en onveiligheid
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Wonen in de buurt
4.3    Overlast
4.4    Onveiligheid
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Sittard
5.2    Geleen
5.3    Roermond