INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje
Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje
Uitgave: Bureau Intraval, november 2016
Tekst: B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra, J. Snippe
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
ISBN: 978 90 8874 232 3
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Regiegroep Oranje
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.