INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Evaluatie Cameratoezicht Groningen
Tussenrapportage
uitgave
Stichting Intraval, april 2001
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Evaluatie Cameratoezicht Groningen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Methodologische verantwoording
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Bewoners
2.1    Onveiligheidsbeleving
2.2    Geweld
2.3    Toezicht
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Uitgaanspubliek
3.1    Onveiligheidsbeleving
3.2    Geweld
3.3    Toezicht
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Horeca
4.1    Onveiligheidsbeleving en geweld
4.2    Overlast door klanten
4.3    Toezicht
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5    Politie en Justitie
5.1    Politie
5.2    Justitie
5.3    Resumé
6.1    Onveiligheidsbeleving
6.2    Geweld en agressie
6.3    Toezicht
6.4    Tenslotte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.