INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag - Resultaten tweede vervolgmeting voorjaar 2015
Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag
Resultaten tweede vervolgmeting voorjaar 2015
Uitgave: Bureau Intraval, juni 2015
Tekst: B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 199 9
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Maatregelen
2.1    Bekendheid
2.2    Informatie ontvangen
2.3    Mening over maatregelen
Hoofdstuk 3 Overlast
3.1    Ervaren overlast
3.2    Geluidsoverlast
3.3    Overlast raamprostitutie
3.4    Drugsoverlast
3.5    Alcoholgerelateerde overlast
3.6    Verkeersoverlast
3.7    Meldingsbereidheid
3.8    Registratiegegevens
Hoofdstuk 4 Veiligheid en leefbaarheid
4.1    Onveiligheidsgevoelens
4.2    Leefbaarheid
Hoofdstuk 5 Criminaliteit
5.1    Slachtofferschap
5.2    Registratiegegevens politie
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Maatregelen
6.2    Overlast
6.3    Criminaliteit
6.4    Veiligheid en leefbaarheid
6.5    Ten slotte