INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor
Huisuitzettingen en preventie
Twente 2016
Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016
Metingen 2008-2015
Uitgave: Bureau Intraval, juni 2016
Tekst: A. Kruize, B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Druk: Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 222 4
Opdrachtgever: WoON Twente
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.