INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Stappen in veiligheid
Stappen in veiligheid
Onderzoek naar veilig uitgaan in Groninger binnenstad
Uitgave: Bureau Intraval, januari 2016
Tekst: IA. Kruize, M. Sijtstra, B. Bieleman
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Druk: Copy-Copy Groningen
ISBN: 9978 90 8874 216 3
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Uitgaan
2.1    Uitgaanspubliek
2.2    Uitgaansgedrag
2.3    Alcohol- en middelengebruik
2.4    Toelatingsbeleid uitgaansgelegenheden
Hoofdstuk 3 Veiligheidsgevoelens
3.1    Onveiligheidsgevoelens
3.2    Voorvallen en misdrijven
3.3    Slachtofferschap
Hoofdstuk 4 Toezicht
4.1    Politie
4.2    Portiers
4.3    Cameratoezicht
Hoofdstuk 5 Maatregelen
5.1    Horeca
5.2    Politie
5.3    Overig
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Uitgaan
6.2    Veiligheid
6.3    Toezicht
6.4    Toekomst