INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Enquête gebruik openbaar vervoer Grote Markt en A-Kerkhof
Enquête gebruik openbaar vervoer Grote Markt en A-Kerkhof
Uitgave: Bureau Intraval, oktober 2014
Tekst: Intraval
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 185 2
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.