INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
En plein public
Evaluatie aanpassingen Amsterdamse horecabeleid
uitgave
Stichting Intraval, mei 2001
tekst
prijs
€ 11,35
opmaak
omslag
E. Cusiel, Groningen
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-93-X
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'En plein public'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Vraagstelling
1.2    Opzet onderzoek
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Bewoners
2.1    Achtergrondkenmerken bewoners
2.2    Overlast
2.3    Onveiligheidsbeleving
2.4    Slachtofferschap
2.5    Resumé
Hoofdstuk 3    Bezoekers
3.1    Achtergrondkenmerken bezoekers
3.2    Agressie en geweld
3.3    Onveiligheidsbeleving
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Discotheken
4.1    Achtergrondkenmerken discotheken
4.2    Overlast
4.3    Agressie en geweld
4.4    Observaties
4.5    Resumé
Hoofdstuk 5    Broodjeszaken
5.1    Achtergrondkenmerken broodjeszaken
5.2    Overlast
5.3    Agressie en geweld
5.4    Observaties
5.5    Resumé
Hoofdstuk 6    Politieregistraties
6.1    Registraties
6.2    Sleutelinformanten
6.3    Resumé
Hoofdstuk 7    Vervoerders
7.1    Achtergrondkenmerken taxichauffeurs
7.2    Overlast
7.3    Agressie en geweld
7.4    Onveiligheidsbeleving
7.5    Incidentenregistraties Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam
7.6    Resumé
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Overzichtkaart onderzoeksgebieden
Bijlage 2    Tabellen hoofdstuk 2
Bijlage 3    Tabellen hoofdstuk 3
Bijlage 4    Tabellen hoofdstuk 4
Bijlage 5    Tabellen hoofdstuk 5
Bijlage 6    Tabellen hoofdstuk 6
Bijlage 6    Tabellen hoofdstuk 7
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.