INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost
Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost
Uitgave: Bureau Intraval, september 2015
Analyse en rapportage: B. Bieleman, R. Mennes, M. Sijtstra
Opmaak:  Martin Haaijer
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 201 9
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Leefbaarheid
2.1    Tevredenheid
2.2    Overlast
2.3    Onveiligheid
2.4    Slachtofferschap
Hoofdstuk 3 Conclusies
3.1    Leefbaarheid
3.2    Ten slotte