INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Studentenoverlast in twee straten in de gemeente Groningen
Studentenoverlast in twee straten in de gemeente Groningen
Herhalingsmeting 2015
Uitgave: Bureau Intraval, september 2015
Tekst: J. Aalders, T. Ellens, M. Gerritsen,
E. Procee, B. Voerknecht
Begeleiders: prof. dr. D.R. Veenstra (RuG),
F. Munniksma, MSc (RuG),
drs. J. Snippe (Intraval )
Opmaak:  Martin Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 206 4
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Studentenoverlast
1.2    Achtergrond
1.3    Getroffen maatregelen
1.4    Doelstellingen en onderzoeksvragen
1.5    Onderzoeksgebied
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Veiligheid
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Vragenlijst
3.3    Achtergrondkenmerken respondenten
Hoofdstuk 4 Resultaten
4.1    Maatregelen
4.2    Overlast en studentenoverlast
4.3    Veiligheidsbeleving en leefbaarheid
Hoofdstuk 5 Conclusie en discussie
5.1    Maatregelen
5.2    Overlast en studentenoverlast
5.3    Veiligheidsbeleving en leefbaarheid
5.4    Aanbeveling
5.4    Discussie
Geraadpleegde literatuur