INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2015
Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2015
Metingen 2008-2014
Uitgave: Bureau Intraval, juni 2015
Tekst: A. Kruize, B. Bieleman
Opmaak:  Martin Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 195 1
Opdrachtgever:  WoON
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.