INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Eerste meting monitor leefbaarheid Oranje
Eerste meting monitor leefbaarheid Oranje
Uitgave: Bureau Intraval, juni 2015
Tekst: B. Bieleman, R. Mennes,
M. Sijtstra, J. Snippe
Opmaak:  Martin Haaijer
Omslag: E. Cusiël
Drukker:  Copy-Copy Groningen
ISBN: 978 90 8874 197 5
Opdrachtgever:  Regiegroep Oranje
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Oranje en haar inwoners
2.1    Inwoners van Oranje
2.2    Sociale cohesie
2.3    Wonen in Oranje
Hoofdstuk 3 Veiligheid
3.1    Overlast
3.2    (On)veiligheid
3.3    Slachtofferschap
Hoofdstuk 4 Vertrouwen
4.1    Vertrouwen in personen
4.2    Vertrouwen in instanties
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Oranje en haar inwoners
5.2    Veiligheid
5.3    Vertrouwen
5.4    Aanbevelingen