INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor Veiligheid Rotterdam 1999
 
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2000
tekst
prijs
€ 11,35
opmaak
P. Smeets
omslag
E. Cusiel, Groningen
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-88-3
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor Veiligheid Rotterdam 1999'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Opzet
1.2    Ervaren veiligheid
1.3    Maatregelen
1.4    Inhoud rapport
Hoofdstuk 2    Leefbaarheid
2.1    Buurtproblemen
2.2    Ervaren drugsoverlast
2.3    Ervaren overlast van jongeren
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Veiligheidsbeleving
3.1    Gevoelens van onveiligheid
3.2    Rapportcijfers
3.3    Ontwikkeling veiligheid
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Slachtofferschap
4.1    Slachtofferschap en aangiftecijfers
4.2    Geweldsdelicten
4.3    Vermogensdelicten
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5    Verdachten
5.1    Daderschap
5.2    Geweldsdelicten tegen personen
5.3    Vermogensdelicten
5.4    Jeugdcriminaliteit
5.5    Resumé
6.1    Slachtofferschap en geregistreerde criminaliteit
6.2    Leefbaarheid
6.3    Beleving van onveiligheid
6.4    Verdachten
6.5    Veiligheid in deelgemeenten
6.6    Activiteiten
6.7    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Methodologische verantwoording
Bijlage 2    Tabellen Leefbaarheid
Bijlage 3    Tabellen Veiligheidsbeleving
Bijlage 4    Tabellen Slachtofferschap
Bijlage 5    Tabellen Daderschap
Bijlage 6    Matrices Veiligheidsmaatregelen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.