INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Student-en-overlast
Student-en-overlast
Onderzoek naar studentenoverlast in relatie tot woningbezit en bewonerskenmerken
Uitgave: Rijksuniversiteit Groningen Sociologie,
Bureau Intraval, september 2014
Tekst: M. van Aalst, M. van den Bergh,
P. van den Heuvel, D. Hoftijzer,
I. Kattouw, E. Louwerenburg,
K. Meinders, Z. Pardoel, J. Venema,
R. Vonk, A. Ziengs
ISBN: 978 90 8874 183 8
Opdrachtgever:  Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aanleiding
1.2    Studentenoverlast in Groningen
1.3    Doelstellingen en onderzoeksvragen
1.4    Onderzoeksgebied
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Vergelijkend perspectief
2.2    Sociale cohesie
2.3    Leefbaarheid en veiligheid
2.4    Leefstijlverschillen en normen
2.5    Huizenprijzen
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Vragenlijst
3.2    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Resultaten
4.1    Ervaren overlast
4.2    Vormen van studentenoverlast
4.3    Invloed studentenoverlast op veiligheidsbeleving
4.4    Invloed studentenoverlast op leefbaarheid
4.5    Verschillen in beleving studentenoverlast
4.6    Maatregelen tegen studentenoverlast
4.7    Woongenot
4.8    Leefritme
4.9    Positieve aspecten
4.10    Verantwoordelijkheid aanpakken studentenoverlast
Hoofdstuk 5 Conclusie en discussie
5.1    Studentenoverlast
5.2    Veiligheidsbeleving
5.3    Leefbaarheid
5.4    Woningtype en achtergrondkenmerken
5.5    Maatregelen
5.6    Discussie
5.7    Aanbevelingen
5.8    Tot slot
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Veiligheidsgevoel
Bijlage 2 Leefbaarheid
Bijlage 3 Veiligheidsgevoel