INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor Afstandscriterium coffeeshops Amsterdam
Monitor Afstandscriterium coffeeshops Amsterdam
Eerste resultaten 0- en 1-meting openingstijden
Uitgave: Bureau Intraval, juli 2014
Tekst: Intraval
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 5,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.