INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland
Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland
Uitgave: Bureau Intraval, september 2014
Tekst: B. Bieleman, M. Haaijer, N. Nederhoed, R. Nijkamp
ISBN: 978 90 8874 181 4
Opmaak:  Martin Haaijer
Drukker:  Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Steenwijkerland
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Coffeeshopbeleid
2.1    Landelijk coffeeshopbeleid en ontwikkelingen
2.2    Coffeeshopbeleid Steenwijkerland
2.3    Ervaringen met coffeeshopbeleid Steenwijkerland
2.4    Ervaringen elders
Hoofdstuk 3 EnquĂȘte omwonenden
3.1    Overlast
3.2    Onveiligheidsgevoelens en waardering buurt
3.2    Waardering politie en gemeente
3.2    Slachtofferschap
Hoofdstuk 4 Registratie gegevens
4.1    Geregistreerde overlastmeldingen en incidenten politie
4.2    Geregistreerde overlastmeldingen en incidenten meldpunt
4.3    Prevalentiecijfers
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Behoefte
5.2    Overlast
5.3    Mogelijke aanpassingen coffeeshopbeleid
Literatuur