INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Onderzoek Horecaoverlast Rotterdam
Onderzoek Horecaoverlast Rotterdam
Uitgave: Bureau Intraval, juni 2014
Tekst: J. Snippe, N. Kemper, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 173 9
Opmaak:  Martin Haaijer
Drukker:  Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:  Gemeente Rotterdam
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Respons enquĂȘtes
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Overlast
2.1    Ervaren overlast
2.2    Vormen van overlast
2.3    Melden van overlast
2.4    Leefbaarheid
Hoofdstuk 3 Geregistreerde meldingen
3.1    Effect verlaatje en geluidje
3.2    Overlastmeldingen 24 horecagelegenheden
Hoofdstuk 4 Conclusies
4.1    Ervaren overlast
4.2    Meldingen