INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Drugshandel aangeslagen
Evaluatie Alijda-aanpak Rotterdam
uitgave
Stichting INTRAVAL, september 2000
tekst
prijs
€ 11,35
opmaak
omslag
E. Cusiel, Groningen
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
isbn
90-72337-87-5
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Drugshandel aangeslagen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstelling
1.2    Probleemstelling
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Inhoud rapport
Hoofdstuk 2    Alijda-aanpak
2.1    Achtergrond Alijda
2.2    Rol betrokken instanties
Hoofdstuk 3    Resultaten maatregelen
3.1    Kenmerken door politie aangehouden drugsrunners
3.2    kenmerken drugsrunners met maatregel Sozawe
3.3    Kenmerken drugsrunners met maatregel Belastingdienst
3.4    Resumé
Hoofdstuk 4    Drugsrunners
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Drugsrunnersactiviteiten
4.3    Ervaringen met Alijda
4.4    Omvangsschatting
Hoofdstuk 5    Samenwerking
5.1    Gezamenlijke acties
5.2    Overleg en coördinatie
5.3    Interne ondersteuning
6.1    Aanpak
6.2    Resultaten
6.3    Mening betrokkenen
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.