INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Literatuurstudie effectiviteit cameratoezicht bij drugsoverlast
Literatuurstudie effectiviteit cameratoezicht bij drugsoverlast
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2013
Tekst: B. Bieleman, J. Reimer
ISBN: 978 90 8874 155 5
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Vraagstelling
1.3    Methode
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Resultaten
2.1    Omstandigheden
2.2    Cameratoezicht en andere maatregelen
2.3    Proportionaliteit en subsidiariteit
2.4    Effecten en resultaten van cameratoezicht
2.5    Kosten
Hoofdstuk 3 Conclusies
3.1    Effecten en resultaten
3.2    Omstandigheden
3.3    Maatregelen
3.4    Kosten
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Overzicht zoekwoorden
Bijlage 2 Analyseschema publicaties