INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Studentenoverlast
Studentenoverlast
Onderzoek naar studentenoverlast in vier straten in de gemeente Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, september 2013
Tekst: Annemarie Nieboer, Jeroen Schutrups, Linde van der Meer, Jort Voerman en Kim van Weeghel
ISBN: 978 90 8874 157 9
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Studentenoverlast
1.2    Achtergrond
1.3    Getroffen maatregelen door de gemeente Groningen
1.4    Maatregelen en initiatieven door studentenverenigingen
1.5    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.6    Het onderzoeksgebied
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Studentenoverlast en leefbaarheid
2.2    Studentenoverlast en veiligheid
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop onderzoek
3.2    Achtergrondkenmerken
Hoofdstuk 4 Resultaten
4.1    Overlast en studentenoverlast
4.2    Leefbaarheid en veiligheid
4.3    Maatregelen
Hoofdstuk 5 Conclusie en discussie
5.1    Studentenoverlast
5.2    Leefbaarheid en veiligheid
5.3    Maatregelen
5.4    Aanbevelingen
5.5    Discussie
5.6    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur