INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013
Onderzoek drugsbeleid Venlo 2012-2013
Uitgave: Stichting Intraval, november 2013
Tekst: J. Snippe, R. Nijkamp, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 163 0
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 20,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Beleidsveronderstellingen Venlo
2.1    Projectplannen
2.2    Bestrijding drugsoverlast
2.3    Integrale aanpak hennepteelt
2.4    Preventiebeleid jongeren
2.5    Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen
Hoofdstuk 3 Proces
3.1    Organisatiestructuur
3.2    Handhavingsspoor
3.3    Coffeeshopspoor
3.4    Preventiebeleid jongeren
Hoofdstuk 4 Inspanningen
4.1    Bestuurlijke maatregelen
4.2    Strafrechtelijke maatregelen
4.3    FinanciĆ«le maatregelen
Hoofdstuk 5 Resultaten
5.1    Coffeeshopbezoek(ers) en jongeren
5.2    Omwonenden
5.3    Registratiegegevens
Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen
6.1    Aanpak
6.2    Resultaten
6.3    Succes- en faalfactoren
6.4    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur