INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl
Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl
Uitgave: Stichting Intraval, september 2013
Tekst: B. Bieleman, R. Nijkamp, R. Voogd
ISBN: 978 90 8874 156 2
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Coffeeshopbeleid
2.1    Landelijk coffeeshopbeleid en ontwikkelingen
2.2    Coffeeshopbeleid Delfzijl en ontwikkelingen
2.3    Ervaringen met coffeeshopbeleid Delfzijl
2.4    Ervaringen elders
Hoofdstuk 3 Overlast en veiligheid
3.1    Overlast
3.2    Leefbaarheid en veiligheidsbeleving
3.3    Bezoek niet-gedoogde verkooppunten
3.4    Registratiegegevens
Hoofdstuk 4 Coffeeshopbezoek
4.1    Aantal bezoeken
4.2    Kenmerken bezoekers
4.3    Gedrag bezoekers
4.4    Bezoek niet gedoogde verkooppunten
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Recente ontwikkelingen coffeeshopbeleid
5.2    Overlast
5.3    Coffeeshopbezoek
5.4    Mogelijke aanpassingen coffeeshopbeleid
Geraadpleegde literatuur