INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningen
Monitor overlast en onveiligheid A-kwartier Groningen
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2013
Tekst: B. Bieleman, R. Nijkamp, J. Snippe, R. Voogd
ISBN: 978 90 8874 154 8
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Overlast
2.1    Ervaren overlast
2.2    Overlast raamprostitutie
2.3    Drugsoverlast
2.4    Indicatoren
Hoofdstuk 3 Criminaliteit
3.1    Totaal aantal delicten
3.2    Vermogensdelicten
3.3    Geweldsdelicten
3.4    Andere vormen van slachtofferschap
Hoofdstuk 4 Onveiligheidsgevoelens en maatregelen
4.1    Onveiligheidsgevoelens
4.2    Mening over de buurt
4.3    Maatregelen
Hoofdstuk 5 Conclusies
5.1    Overlast
5.2    Criminaliteit
5.3    Onveiligheidsgevoelens en mening buurt
5.4    Maatregelen