INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops
Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops
Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012
Tussenrapportage
Uitgave: WODC, Bureau Intraval, Bonger Instituut voor Criminologie, juni 2013
Tekst: M.M.J. van Ooyen-Houben (WODC)
B. Bieleman (Bureau Intraval)
D.J. Korf (UvA, Bonger Instituut voor Criminologie)
Met medewerking van:
A. Benschop (UvA, Bonger Instituut voor Criminologie)
M. van der Giessen (WODC)
R. Nijkamp (Bureau Intraval)
J.M. Snippe (Bureau Intraval)
M. Wouters (UvA, Bonger Instituut voor Criminologie)
Opdrachtgever:  WODC
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door contact op te nemen met het WODC.