INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Leefbaarheid

Publicatie: Monitor 2012 Veelplegers Twente
Monitor 2012 Veelplegers Twente
Uitgave: Stichting Intraval, januari 2013
Tekst: A. Kruize, J. Snippe, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 150 0
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Enschede
Werkterrein: Leefbaarheid,
(Publicaties Leefbaarheid)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.