INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Dagopvang dak- en thuislozen Magdalenaklooster te Haarlem
Onderzoek
uitgave
Stichting INTRAVAL, augustus 2000
tekst
prijs
€ 11,35
opmaak
INTRAVAL
omslag
E. Cusiel, Groningen
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-86-7
opdrachtgever
Gemeente Haarlem / Bewonerscommissie Magdalenabuurt, Haarlem
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Dagopvang dak- en thuislozen Magdalenaklooster te Haarlem'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoek
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    De Magdalenabuurt
2.1    Gebiedsbepaling
2.2    Fysieke kenmerken
2.3    Sociale kenmerken
Hoofdstuk 3    Buurtbewoners
3.1    Respons
3.2    Achtergrondgegevens
3.3    Ervaren overlast
3.4    Ervaringen dagopvang Magdalenaklooster
3.5    Psychisch onwelbevinden
Hoofdstuk 4    Registraties
4.1    Politiecijfers
4.2    Stadswachten
4.3    Bewonerscommissie
4.4    Bezoekersaantallen dagopvang
5.1    Onderzoeksopzet
5.2    Belangrijkste bevindingen
5.3    Conclusies
5.4    Resumé
Literatuur
Bijlage 1    Plattegrond Magdalenabuurt
Bijlage 2    Situering deelbuurt Witte Herenstraat
Bijlage 3    Onderwerpen fysieke woonomgeving
Bijlage 4    Begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.