INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onderzoek invoering wietpas Dordrecht
uitgave
Stichting Intraval, december 2012
tekst
ISBN
9978 90 8874 148 7
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,6 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Onderzoek invoering wietpas Dordrecht'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Vraag en aanbod
2.1    Vraag
2.2    Aanbod
Hoofdstuk 3 Ervaringen en meningen
3.1    Gevolgen vraag en aanbod
3.2    Overlast
3.3   Verkrijgbaarheid drugs jongeren
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
Literatuur
Bijlage Geïnterviewde personen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.