INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Hektor 2010 en 2011
Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo
uitgave
Stichting Intraval, april 2012
tekst
omslag
E. Cusiël
ISBN
978 90 8874 131 9
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,1 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Hektor 2010 en 2011 - Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo.'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Beleidsveronderstellingen
2.1    Projectplannen
2.2    Coffeeshopbeleid
2.3    Handhaving
2.4    Schematisch overzicht beleidsveronderstellingen
Hoofdstuk 3 Proces
3.1    Organisatiestructuur
3.2    Handhavingsspoor
3.3    Coffeeshopspoor
Hoofdstuk 4 Inspanningen
4.1    Bestuurlijke maatregelen
4.2    Strafrechtelijke maatregelen
4.3    Financiële maatregelen
Hoofdstuk 5   Resultaten
5.1    Coffeeshopbezoek(ers)
5.2    Omwonenden
5.3    Politieregistraties
5.4    Gevolgen drugsoverlast
Hoofdstuk 6   Conclusies en aanbevelingen
6.1    Aanpak
6.2    Resultaten
6.3    Succes- en faalfactoren
6.4    Coffeeshopbezoek door jeugdigen
6.5    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.