INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Prachtwijken
Vervolgmeting veiligheid en leefbaarheid vier straten Indische buurt Groningen
uitgave
Stichting Intraval, juli 2011
tekst
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,4 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Aandachtswijken
1.2    Woonkwaliteit
1.3    Maatregelen voorafgaand aan nulmeting
1.4    Maatregelen na de nulmeting
1.5    Probleemstelling en onderzoeksvragen
Hoofdstuk 2 Theorie
2.1    Leefbaarheid
2.2    Sociale Cohesie
2.3    Onveiligheid
2.4    De wijk
Hoofdstuk 3 Methoden
3.1    Verloop van het onderzoek
3.2    Achtergrondkenmerken
3.3    Conclusie
Hoofdstuk 4 Resultaten
4.1    Sociale Cohesie
4.2    Leefbaarheid
4.3    Onveiligheid
4.4    Maatregelen
4.5    Belangrijkste bevindingen
Hoofdstuk 5   Conclusie
5.1    Veranderingen tussen 2009 en 2011
5.2    Maatregelen
5.3    Aanbevelingen
5.4    Sterke punten en beperkingen van het onderzoek
5.5    Afsluiting
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1
Bijlage 2
  Cover van publicatie 'Prachtwijken - Vervolgmeting veiligheid en leefbaarheid vier straten Indische buurt Groningen.'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.