INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Wietbeleid gewogen
Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer
uitgave
Stichting Intraval, september 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 120 3
omslag
E. Cusiël
opmaak
M. Haaijer
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,2 Mb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Juridische context
2.1    Internationale wet- en regelgeving
2.2    Nationale wet- en regelgeving en beleid
2.3    Regionale en lokale beleidsvoering
2.4    Recente ontwikkelingen
Hoofdstuk 3 Coffeeshopbeleid Haarlemmermeer
3.1    Coffeeshopbeleid
3.2    Handhaving en sanctiebeleid
3.3    Nieuwe coffeeshop Nieuw Vennep
Hoofdstuk 4 Ervaringen met handel en gebruik
4.1    Illegale handel
4.2    Overlast coffeeshop
4.3    Omvang softdrugsgebruik
4.4    Hulpvragen cannabisgebruik
4.5    Gezondheid jonge gebruikers
4.6    Doorstroom van soft- naar harddrugs
Hoofdstuk 5   Conclusies
5.1    Betere controle drugshandel
5.2    Ontwikkelingen illegale drugshandel
5.3    Overstap van soft- naar harddrugs
5.4    Gezondheid jonge gebruikers
5.5    Recente landelijke ontwikkelingen
Geraadpleegde literatuur
  Cover van publicatie 'Wietbeleid gewogen. Evaluatie coffeeshopbeleid Haarlemmermeer'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.