INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Een Kwetsbaar Evenwicht
Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Groningen
uitgave
Stichting Intraval / Centrum voor Arbeid en Beleid bv, april 2000.
tekst
prijs
€ 10,20
omslag
E. Cusiel
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Een Kwetsbaar Evenwicht'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderwerpen evaluatie
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Het coffeeshopbeleid in de gemeente Groningen
2.1    De situatie voor 1995
2.2    Hoofdlijnen van beleid
2.1    Veronderstellingen achter het beleid
2.2    Aansturing en communicatie
Hoofdstuk 3    Overlastproblematiek
3.1    De omwonenden
3.2    Overlast in het algemeen
3.3    Door bewoners ervaren overlast
3.4    Wijze van verkoop
3.5    Registraties
3.6    Resumé
Hoofdstuk 4    Gezondheid en kwaliteit
4.1    Gebruik
4.2    Gezondheid
4.3    Kwaliteit
Hoofdstuk 5    Handhaving en toezicht
5.1    De ordening van de markt
5.2    Toezicht op de naleving: algemeen
5.3    Toezicht op de naleving per beleidsonderdeel
5.4    Van voordeur naar achterdeur
5.5    Juridische kwaliteit en duidelijkheid van beleid
6.1    Gebruik en gezondheid
6.2    Overlast
6.3    Handhaving
6.4    Achterdeurproblematiek
6.5    Juridische kwaliteit en duidelijkheid van beleid
6.6    Algehele beoordeling
Bijlage 1    Overzicht van juridische procedures inzake het Groningse coffeeshopbeleid
Bijlage 2    Lijst van respondenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.