INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Sluitingstijdenregimes in Nederlandse gemeenten
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, maart 2002
tekst
prijs
Prijs: € 12,50
ISBN
90 77115 01 3
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (17 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Sluitingstijdenregimes in Nederlandse gemeenten'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Vraagstellingen
1.2    Typen (horeca)voorzieningen
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet
2.1    Methoden en technieken
2.2    Selectie gemeenten
2.3    Dataverzameling
Hoofdstuk 3 Regimes
3.1    Typen sluitingstijdenregimes
3.2    Aantallen horecavoorzieningen
3.3    Aanvullende bepalingen
3.4    Veranderingen
3.5    Handhaving
3.6    Feitelijke sluitingstijden
Hoofdstuk 4 Effecten sluitingstijdenregimes
4.1    Doelen regime
4.2    Knelpunten
4.3    Invloed regime
4.4    Gevolgen na verandering regime
4.5    Relatie doelen en effecten
Hoofdstuk 5 Cases
5.1    Regimes gemeenten
5.2    Regime A1: Gorinchem
5.3    Regime A2: Landerd
5.4    Regime A3: Smallingerland
5.5    Regime A4: Amsterdam
5.6    Regime A4: Tiel
5.7    Regime B1: Zandvoort
5.8    Regime B2: Almelo
5.9    Regime C: Groningen
5.10    Effecten sluitingstijdenregimes
6.1    Regimes
6.2    Beleid
6.3    Praktijk
6.4    Verbanden
6.5    Tot slot
Literatuur
Bijlage    Indeling sluitingstijdenregimes
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.