INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
wolken boven koffieshops
Inventarisatie van overlast rond koffieshops en ontwikkelingen in gemeentelijk cannabisbeleid
uitgave
Stichting INTRAVAL, eerste druk mei 1995, tweede druk augustus 1995
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90-72337-35-2
omslag
Edward Houting bNO
opmaak
E. de Bie
druk
Drukkerij Be Bie
Opdrachtgevers
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'wolken boven koffieshops'
Korte samenvatting
De kleinhandel in cannabisprodukten (hasjiesj, marihuana, weed) wordt in Nederland gedoogd zolang er wordt voldaan aan de richtlijn van het Openbaar Ministerie. Deze AHOJ-G criteria bieden mogelijkheden op te treden tegen koffieshop-exploitanten. Deze blijken echter voor gemeenten vaak niet voldoende. Daarom wordt op veel plaatsen gezocht naar manieren om de problematiek lokaal beter te beheersen. Zo hebben diverse gemeenten ervaring opgedaan met een eigen beleid met betrekking tot koffieshops.
De ministeries van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vinden het belangrijk om de ervaringen van de gemeenten door te laten klinken in de landelijke discussie over het drugsbeleid. Daarom hebben zij een inventarisatie laten uitvoeren naar de ervaren overlast door koffieshops en het beleid dat gemeenten ontwikkeld hebben. In dit boek worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
In de praktijk blijkt dat overlast door koffieshops vaak moeilijk te onderscheiden is van reguliere horeca-overlast. Koffieshops hebben voor veel omwonenden echter een negatieve uitstraling. Toch geeft een niet gering aantal gemeenten aan dat ze geen overlast ondervinden van koffieshops.
Om bijvoorbeeld drugstoerisme of een wildgroei aan koffieshops tegen te gaan hebben meerdere gemeenten een maximum- of vergunningenstelsel ingevoerd, waarmee ze invloed uit kunnen oefenen op het aantal, de spreiding en de vestigingsplaats van koffieshops. De uiteenlopende maatregelen die de verschillende gemeenten hebben ontwikkeld worden in dit boek uitgebreid belicht.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.