INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Uit de buurt
Evaluatie projecten buurtbeheer en criminaliteitspreventie in de Oosterparkwijk, Beijum en Lewenborg
uitgave
Stichting INTRAVAL, eerste druk mei 1995, tweede druk september 1995
tekst
prijs
€ 11,35
isbn
90-72337-34-3
omslag
Edward Houting bNO
opmaak
E. de Bie
druk
Drukkerij De Bie, Repro PPSW
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Uit de buurt'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.