INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Ze staan ervoor
Evaluatie project verbetering sociale veiligheid NS-stations Sneek
uitgave
Stichting INTRAVAL, maart 1995
tekst
prijs
€ 11,35
isbn
90-72337-33-6
omslag
Studie van Stralen
opmaak
E. de Bie
druk
De Bie Kleinoffset, Repro PPSW
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'ze staan ervoor'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.